visul

Just another www . weblog . ro weblog

Archive for iunie, 2010


Provita Bucure?ti

CAMPANIA DE INFORMARE ?I RESPONSABILIZARE FA?? DE SEXUALITATEA PROCREATIV? COPILUL NEN?SCUT

ARGUMENT
Campania ?i propune s? informeze ?i s? responsabilizeze tinerii ntre 13-19 ani cu privire la riscurile la care se expun n cazul nceperii vie?ii sexuale.
Motivul care a stat la baza acestei ini?iative este num?rul din ce n ce mai mare de eleve, care apeleaz? la interven?ii chirurgicale avortive gratuite, doar cu carnetul de elev, f?r? un acord prealabil al p?rin?ilor. Exist? deja eleve care au ?i 3 avorturi.
Elevele apeleaz? la acest gest aparent inofensiv (interven?ia medical? poate dura 10-15 minute), f?r? s? cunoasc? toate consecin?ele de ordin etic, moral ?i medical.
Astfel, devin victime ale propriilor decizii.
Familia, ?coala ?i Biserica au datoria de a preveni distrugerea echilibrului spiritual al copiilor no?tri. Neutralitatea nseamn? complicitate!

DESCRIEREA PROIECTULUI

Echipa, alc?tuit? din profesori ?i elevi ai ?colilor ?i liceelor din Br?ila, ?i propune sus?inerea ?i popularizarea activit??ilor campaniei n rndul tinerilor cu vrste cuprinse ntre 13 ?i 19 ani:
indirect, prin materiale informative (pliante, c?r?i, filme, prezent?ri ppt, documente audio, cd-uri)
direct, prin organizarea de activit??i comune: dezbateri
activit??i practice: realizarea de carduri, ecusoane, postere, tricouri, c?ni tematice, semne de carte, afi?e A1, A2, A3, pliante, mulaje, bro?uri, desene, fotografie ?i pictur?;
activit??i artistice.

SCOP
- identificarea ?i instruirea unei echipe de promovare a prezentului proiect din rndurile cadrelor didactice;
- promovarea campaniei n cadrul a cel pu?in 6 licee ?i ?coli generale din jude?ul Br?ila, cu ajutorul cadrelor didactice implicate.

OBIECTIVE
1.- dezvoltarea capacit??ii de a discerne;
2.- preg?tirea pentru provoc?rile de ordin intelectual ?i social-economic ale lumii contemporane;
3.- nsu?irea unei viziuni holistice despre om, via??, feciorie;
4.- nsu?irea de cuno?tin?e despre riscurile aferente metodelor avortive.

GRUP ?INT?
- beneficiari direc?i: aprox. 800 de elevi cu vrste cuprinse ntre 13 ?i 19 ani;
- beneficiari indirec?i: p?rin?i, profesori, comunitatea local?.

DURATA
mai 2010 iunie 2010
CON?INUT
ACTIVITATEA
DURATA
LOCA?IE
RESPONSABILI
METODE ?I MIJLOACE
1. PREZENTAREA PROIECTULUI DE CAMPANIE
3-14.05. 2010
LICEUL DE ART? HARICLEA DARCLEE, INTERNET
telefon, mail, cd-uri inscrip?ionate, pliante

mass-media
2. Derularea primei etape, de informare a elevilor
3. Organizarea de activit??i comune: dezbateri, activit??i practice, activit??i artistice.
4. Distribiurea materialelor de campanie realizate de elevi ndruma?i de profesori
17-10.06.2010
?COLI ?I LICEE PARTENERE N CAMPANIE
profesorii implica?i, men?iona?i n echipele de campanie
carduri, stikere, ecusoane, postere, tricouri, c?ni tematice, semne de carte, flutura?i, afi?e A1, A2, A3, pliante, mulaje, bro?uri, desene, fotografie ?i pictur?;
Chestionare
5. Mas? rotund? la nivelul partenerilor, pentru analiza impresiilor ?i a concluziilor culese cu ocazia activit??ilor comune;
11.06.10
Materiale foto, video, eseuri, compuneri, desene, chestionarele completate

REZULTATE
Formarea unei echipe de promovare a campaniilor viitoare.
Se vor realiza activit??i comune cu caracter informativ, creativ ?i sociativ mediate de cadrele didactice implicate.

RESURSE
- umane: elevi clasele VII XII, profesori, preo?i, doctori, psihologi;
- materiale: ilustra?ii, pliante, literatur? de specialitate ?i beletristic?, filme documentare ?i artistice.

EVALUARE
- mas? rotund? la nivelul partenerilor, pentru analiza impresiilor ?i a concluziilor culese cu ocazia activit??ilor comune;
- chestionar aplicat elevilor ?i profesorilor participan?i.

SUSTENABILITATE : Atta timp ct va exista actul procreativ, va exista ?i riscul avortului.

BUGET: fonduri proprii

N NCHEIEREA CAMPANIEI DIN BR?ILA AVEM URM?TOARELE CIFRE: 30 PROFESORI de romn?, informatic?, contabilitate economie, directori adjunc?i, religie, francez?, istorie, psihologie, geografie, biologie DIN 9 UNIT??I ?COLARE DIN JUDE?, PSIHOLOGI, MEDICI ?COLARI IMPLICA?I; PESTE 1000 DE TINERI CU VRSTE NTRE 13-19 ANI AU PRIMIT INFORMA?II PRIN PROGRAME PPT, DEZBATERI, PLIANTE- provita GALA?I CU CARE AM COLABORAT

P.S. DAC? LE PUTE?I PUBLICA UNDEVA V? VOI TRIMITE ?I FOTO.
DOAMNE AJUT?!
AM G?SIT CAZ DE 5 AVORTURI IN CLASA A 8-A.
ELEVELE AU GRATIS LA AVORT LA MATERNITATE, DE ACOLO PLEAC? ACAS?, LA ?COAL? SAU LA PIZZA…
SUNTEM LA NCEPUT, DE?I AM VRUT, NU AM REU?IT S? FACEM MAR?UL DE 1 IUN, A FOST GREVA ?I MITING LA PRIM?RIE
DOAMNE AJUT?!

Nu mi-am imaginat c? la noi n ?ar? o minor? poate s? mearg? s? fac? avort f?r? s? fie informa?i p?rin?ii… Groaznic!


Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X